LIFE-SUPPORT
Mental coaching en psychologische hulp

Visie en Werkwijze

Wat past het beste bij wie?

Omdat geen mens en geen probleem hetzelfde is, wordt bij LIFE-SUPPORT maatwerk geleverd. Daarom wordt meestal niet slechts één enkele methode of therapievorm gebruikt, maar vaker een combinatie van bepaalde methodes, gespreksvormen of therapieën zoals b.v. oplossinggerichte therapie, transactionele analyse, cognitieve gedragstherapie of mindfulness.
Soms moet er uitgezocht worden waar problemen vandaan komen om dingen te kunnen veranderen of verwerken, maar vaak kan volstaan worden met alleen oplossingen te zoeken voor het heden en/of het toekomstperspectief te verbeteren.

slide0011_image007              slide0011_image005

Hoe werkt het in de praktijk?

De manier van werken is vaak erg praktisch en coachend, soms ook confronterend of oplossingsgericht, maar kan tevens steunend, luisterend of inzichtgevend zijn.

De behandeling wordt gestart met 1 of 2 intakegesprekken, daarna volgt een advies en zal er in samenspraak met u worden gekozen voor de best passende aanpak.

De sessies zullen meestal in de praktijk plaatsvinden (zeker in het begin), maar kunnen ook gecombineerd worden met huisbezoek, email, chat, skype of facetime.

De frequentie en duur: aanvankelijk wekelijks en later met grotere tussenpozen en afhankelijk van het probleem meestal tussen de 5 en 15 sessies in totaal.